Нов партньор?

partners[@]IT-PlayGround.net

Създадено за Вас

информирайте се, споделяйте

Пишете ни:

hello[@]IT-PlayGround.net

Защо да се присъедините?

1. чудесни членове в екипа - приятелски настроени, отворени за нови предизвикателства
2. споделяне на знание и опит от всички
3. организиране на социални събития със страхотните членове на екипа в Благоевград и/или София
4. промо кодове от партньорите ни
5. LinkedIn препоръки след известно време
6. още страхотни възможности. Останете в очакване ;)

свържете се с нас: hello[@]IT-PlayGround.Net

Облачна метафора

Облачните изчисления са метафора, която се разви в края на 2000 г. въз основа на полезност и по-голямо потребление на компютърните ресурси. Облачните изчисления включват разполагане на групи от отдалечени сървъри и софтуерни мрежи, които позволяват различни видове източници на данни да бъдат качени за обработка в реално време, за да генерират изчислителни резултати без да е необходимо съхраняване на обработените данни на облака. Облаците могат да бъдат класифицирани като публични, частни или хибридни.
 
Облачните изчисления се основават на споделяне на ресурси за постигане на съгласуваност и икономии от мащаб, подобен на полезността от една електрическа мрежа например. 
 
В основата на изчисления в облака са вложени пакетните инфраструктури и споделянето на услуги. Облачните изчисления са необходимост, не опция, защото се фокусират върху увеличаване на ефективността на споделени ресурси. Освен споделянето на данни от потребители, в облака ще открием и по-динамично разпределение на търсенето. Така с едно приложение могат да работят голям брой от хора, които имат и ползват общи интереси. 
 
Максимизирането на изчислителната виртуална мощност може да доведе до редуциране на други вредни в реалния свят. С изчислителни облаци, множество потребители могат да получат достъп до един сървър за извличане и актуализиране на своите данни без закупуване на лицензи за различни приложения.
 
Терминът "преместване на облак" също се отнася до организацията, която се отдалечава от традиционния CAPEX модел (закупуване на специализиран хардуер, който се обезценява в продължение на период от време), за да се достигне до модел на OPEX (използване на споделена облачна инфраструктура и заплащането на нещо, което се използва по предназначение).
 
Поддръжниците на идеята за облачните изчисления твърдят, че тези информационни облаци позволяват на компаниите да избягват първоначални разходи за инфраструктура, и се фокусират върху проекти, с които отличават бизнеса си от останалите. 
 
Поддръжниците твърдят също така, че изчислителните облаци позволяват на предприятията да получат своите приложения, така че създаването и функционирането им да е по-бързо, с нови възможности за управление и по-малко поддръжка. Това дава възможност по-бързо да се коригират средства при нужда за покриване на колебанията и непредсказуемост в бизнес търсенето. Доставчици на облачни изчисления обикновено използват модел "плати като използваш". 
 
Това може да доведе до неочаквано високи такси, ако администраторите не се адаптират към модела на ценообразуване на всеки един облак. Това е така, защото всеки облак може да бъде информативно индивидуален сам по себе си. Това крие различни разлики, по отношение на виртуалния капацитет и мощностите, с които разполага дадения облак. Пакетът от услуги, който предлага трябва да е строго насочен единствено към тези, които ще го ползват. Това ще са хора, които имат общи интереси или имат бизнес с общи ползи.
 
Настоящото наличие на мрежи с висок капацитет, евтини компютри и устройства за съхранение, както и широкото приемане на хардуерна виртуализация, ориентирана към услуги и компютърна полезност са довели до нарастване на изчислителни облаци. Компаниите могат да увеличат своите нужди рязко, но благодарение на облака, след това те могат отново да бъдат редуцирани до ниво, което те пожелаят.
 
Автор: Кирил Йовев , https://webselo.com
 
Що е то VPS сървър?
полезни команди за работа с терминала в Mac OS X

Свързани публикации

Абонирайте се за новини свързани със сайта

За проекта

IT-PlayGround.NET logo

a Personal IT PlayGround project developed over the years.

Powered by:  www.sslavkov.eu

Социални мрежи: